Tillämpningar

Det enklaste tänkbara systemet för elförsörjning med solceller består av en solcellsmodul och ett batteri med en säkring för att skydda batteriet från kortslutning. En modul med 36 kiselceller passar för att ladda ett 12-voltsbatteri. Till systemet kan en laddningsregulator kopplas för att hindra att batteriet blir överladdat under soliga dagar och skydda det från att helt laddas ur, vilket är skadligt för batteriet och minskar dess livslängd. Denna typ av system används företrädesvis i avlägsna områden där det inte finns något elnät.
 
Solceller började användas för strömförsörjning av satelliter redan på 1950-talet. Utvecklingen av halvledarindustrin under denna tid bidrog även till att kostnaden för solceller minskade. Under 60- och 70-talet blev solceller därför ett konkurrenskraftigt alternativ även på jorden, främst när avståndet till elnätet är långt. Vanliga tillämpningar s.k. solar home systems (för belysning och radio/tv) i utvecklingsländer, strömförsörjning av telekommunikationsmaster, fyrar, segelbåtar och sommarstugor samt för att pumpa vatten. Efter energikrisen i början på 1970-talet startades omfattande satsningar i många länder för att få fram effektivare och billigare solceller för elproduktion.
 
I Sverige introducerades solceller för strömförsörjning av fyrar och nödtelefoner i fjällen under slutet av 1970-talet och något senare som ett alternativ för fritidshus. Solceller har i dag en väletablerad nisch inom elproduktion på platser där det är för dyrt att ansluta sig till elnätet. Alla svenska fyrar drivs numera med solceller och det finns uppskattningsvis 20 000 fritidshus som strömförsörjs med hjälp av solceller. Till skillnad från den internationella tendensen, att en allt större andel av solcellssystemen utgörs av nätanslutna system på taken till privatbostäder i områden som redan har tillgång till el, finns fortfarande huvuddelen av de svenska solcellerna i system som inte är anslutna till elnätet.
 
Solceller kan även användas i ett så kallat hybridsystem där systemet, förutom solceller och batteri, även består av en annan typ av generator. Vanligast i denna typ av system är diesel- eller bensindrivna generatorer, men det förekommer även hybridsystem med solceller och vattenturbiner eller vindkraftverk. Den extra generatorn eliminerar behovet av stora batteribanker eftersom den kan startas och överta elförsörjningen då solen inte skiner eller ladda batterierna om det behövs.
 
Eftersom solcellsmoduler producerar likström och de flesta elektroniska utrustningar drivs med växelström kan en växelriktare, vilken omvandlar likströmmen till växelström, monteras mellan batteriet och den elektriska apparaten. Växelriktaren behövs alltid då solceller ansluts till elnätet.
 
I industriländer finns den största potentialen på sikt för solceller som ansluts till elnätet. Detta är dock inte ekonomiskt konkurrenskraftigt idag eftersom den solcells­genererade elen konkurrerar med, i de allra flesta fall, betydligt billigare el som redan finns tillgänglig i nätet. Eftersom det inte behövs någon lagringskapacitet i form av batterier när solceller ansluts till elnätet kan själva solcellssystemet vara mycket enkelt. Det som behövs är en solcellsmodul och en växelriktare. Solceller på taken till småhus eller integrerade i byggnader är de hittills vanligaste tillämpningarna för nätanslutna solceller, men det blir även allt vanligare att stora solcellsfält uppförs för ren kraftproduktion.
 
Sammanfattningsvis kan man säga att satsningar på högre verkningsgrad och billigare tillverkningsprocesser har lett till att byggnadsintegrering av solceller idag närmar sig lönsamhet. Tillämpningar i utvecklingsländer har en enorm potential och innebär en stor möjlighet för solcellsindustrin.
 
 
 - Källa, Energimyndigheten -

Deson AB
Södra Viaduktgatan 19
691 41 Karlskoga 
Telefon: 0586-312 10
E-post: info@deson.se
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. 

Information om cookies