Solenergi – vår miljövänligaste energikälla

Intresset för solenergi och de förnybara energislagen har ökat kraftigt sedan i början av 90-talet och förny­bar energi är nu den marknad som har snabbast tillväxt. Med ökande miljöproblem och sti­gande energipriser blir solenergi allt viktigare för såväl småhusägare som för kommunala och privata fastighetsförvaltare och energibolag.
 
Solenergi vinner i längden och är ett självklart val inom en rad olika användningsområden. Solinstrålningen kan användas för att generera både värme och elektricitet. Det sker med minimal miljöpåverkan och inom vissa områden till en överlägsen ekonomi.
 
Då en solenergianläggning inte har någon driftskostnad att ta hänsyn till bestäms energi­pri­set av kapitalkostnaden. En låg ränta och en lång amorteringstid, eller pengar ur madras­sen, ger ofta bra lönsamhet! Till skillnad från andra energislag har solenergin endast en fast kostnad under avskrivningstiden (oberoende av energiprisändringar) och är helt GRATIS när anlägg­ningen är betald.
 
Solceller genererar elektricitet och är främst intressanta i de fall ledningsbunden elektricitet saknas eller är dyr att applicera. Användare med låga effektbehov utan elförsörjning är intressanta nischmarknader, t.ex. inom fritidssektorn (båtar, husvagnar, mm.) eller för fyrar och över­vakning av elnät, mm. På flera ställen är det nu också intressant att använda sol­celler i anslutning till byggnader som är anslutna till elnätet. 

Deson AB
Södra Viaduktgatan 19
691 41 Karlskoga 
Telefon: 0586-312 10
E-post: info@deson.se
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. 

Information om cookies