Solel för villa och lantbruk

Våra DSS-system (Deson Solelsystem) för nätanslutna hus, villor, lantbruksfastigheter, bostadsrätter och mindre industrier levereras kompletta med svenskdesignade solpaneler och tillbehörsteknik av högsta kvalitet. Solpanelmodulerna och växelriktarna, som är de viktigaste komponenterna, är optimerade för system av denna typ. Systemen är modulära, vilket innebär att man i ett senare skede kan bygga ut sitt solel system genom att köpa en systemmodul till. Använd gärna webshopen för ytterligare information.
 
Våra system med solpaneler för hus och villa är anpassade för enkel installation oavsett takmaterial. En normal installation av ett mindre taksystem tar oftast inte mera än en dag.Vi saluför även solpaneler på våra paternterade och snygga standardställningar. Har man mark tillgängligt eller vill ha en solpark så är alternativet med markställning ett bra alternativ och går mycket snabbt att installera vilket gynnar installationskostnaden.
 
Systemen är konstruerade med över 30-årig erfarenhet i branchen. De fungerar för alla men kanske mest för kunder som tar sitt ansvar för miljön och som uppskattar ett energislag som inte påverkar vår miljö negativt och som dessutom är användarvänlig. System har en Pay-off tid på cirka 10 år och beror också på anläggningens storlek.
 
Genom att installera ett solelsystem på sitt hustak kan man generera en märkbar andel av den el man använder i sitt hushåll. I Sverige får man som privatperson 20% investeringsstöd vid inköp av ett solel-system. Stödet är i form av ROT-avdrag och mer information om stödet finns hos Energimyndigheten eller den lokala Länsstyrelsen.

 

5-15% ökad effekt på solpaneler

Tack vare det speciella etsade glaset vi använder på våra solpaneler utvinner vi 5-15% mer effekt jämfört med våra konkurrenter! Vi har väldigt hög kvalité på monteringen och stora krav på efterkontroll för att leverera en högklassig produkt som håller livet ut.

 

Solel-system genererar emissionsfri energi

Systemet genererar emissionsfri energi till hushållet då det finns dagsljus. Solel-system är unika då de kan installeras på befintliga- och nybyggda hus. Dessa smälter bra i den miljö den installeras i eftersom det blir inga ljud, finns inga rörliga delar, avgaser eller farliga biprodukter, bara miljövänlig solel.

 

Tak eller markmonterade solpaneler

Även om våra system är så standardiserade som möjligt finns det ändå vissa saker man bör tänka på. De viktigaste att tänka på är vilket tak man har, takpannor, falsad plåt, papp eller annat och den elektriska installationen, så att systemet inte påverkar det befintliga elmontaget på ett felaktigt sätt. Via oss får Ni sakkunning och god service.
 

Systemets delar

DSS-systemet består av följande delar: solcellspaneler, mekanik för takmontage, kablage, DC kopplingsbox med överspänningsskydd och säkringar samt en växelriktare som omvandlar den likström (DC) solcellerna producerar till växelström (AC) som sedan matas in i husets elnät. Ni kan se effekt och energiproduktion på en display på växelrikaren och information kan även skickas till en trådlös display, PC eller datalogger om ni som ägare vill följa systemets elproduktion mer I detalj. Finns som tillval.

 

Systemet är modulärt

Ett större solelsystem kan byggas av två eller flera mindre system som kan mata in el separat. Denna modularitet möjliggör att DSS-system kan byggas större eller utökas vid ett senare tillfälle, förutsatt att det finns utrymme på taket för mera solceller.
 

Snabbt och enkelt att installera

Vi har ett antal väl provade och använda montagemetoder för att samtliga solcellstyper i urvalet kan installeras på tak oavsätt takmaterial och konstruktion. Med Slide-In takistallationssystem installerar man solcellerna på ett snabbt, enkelt och kostnadseffektivt sätt på sluttande tak. Installationen har minimal inverkan på underliggande takkonstruktion. Som tumregel för installationstid kan anges att 1kW tar ca. en halv dag att installera.
 
Solcellspanelerna har 25 års effektgaranti. Solcellspanelerna producerar emissionsfri energi av hög kvalitet i flera årtionden.
 
DSS-systemet installeras så att det blir luftrum mellan solcellspanelen och takytan. Detta gör att panelerna kyls ner, vilket ökar deras energiproduktion.

 


Översikt över systemet och huvudkomponenterna

  1. Solpaneler
  2. Kopplingsbox (modulsträngssäkringar, dioder)
  3. DC-brytare
  4. Växeliktare
  5. AC-brytare
  6. Elmätare
  7. Husets elcentral med säkringar
  8. Nätanslutning
Deson AB
Södra Viaduktgatan 19
691 41 Karlskoga 
Telefon: 0586-312 10
E-post: info@deson.se
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. 

Information om cookies