Glasräckets säkerhet

Ledstängerna är en stor del av räckets elegans och en mycket viktig säkerthetsfaktor.

 

Räcken vars glas inte fästs i varandra med en längsgående ledstång, med u-list ovanpå eller med punktfästen i fogarna är inte säkra. Om ett glas går sönder i ett sådant räcke förlorar det sin bärförmåga och det finns risk för att det kollapsar. Personen som gjort sönder glaset kan då ramla ner.

 

Om glasen monterats på korrekt sätt, finns det ingen risk för kollaps. Lamineringsfilmen på glaset håller skärvorna på plats om glaset går sönder. På samma gång stöder de sig på de sammanfogade glasen och hålls därför säkert på plats tills glaset kan bytas ut.

 

Enligt svenska Boverkets byggregler, BBR, 2011 gäller följande. I offentlig miljö och i miljöer där barn vistas en längre tid utan uppsikt med en våningshöjd över 3 meter gäller:

  • räcken i trapplopp bör vara minst 900 mm. 
  • räcken på balkonger bör vara minst 1100 mm. 
  • ej horisontella vajer eller stänger, utan glas framför, vilket innebär risk för klättring. 
  • trappor eller ramper som är högre än 500 mm ska ha ledstänger. 
  • ledstången bör löpa förbi trappens början och slut med minst 300 mm, tillämpas vanligen inte i enfamiljshus. 
  • ledstångskrok ska monteras med centrumavstånd på högst 1000 mm. 
  • maxhöjd på ledstång 900 mm. För barn och äldre rekommenderas en lägre monterad ledstång. 
  • vertikal öppning i räcken högst 100 mm. 
  • öppning mellan plansteg i trappor bör vara högst 100 mm. Offentliga miljöer är köpcentrum, skolor, sjukhus med mera. Kontor och privata villor räknas inte som offentlig miljö.
Deson AB
Södra Viaduktgatan 19
691 41 Karlskoga 
Telefon: 0586-312 10
E-post: info@deson.se
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. 

Information om cookies