Glasräcken med helglas

Glasräcken utan vertikala stolpar

Våra helglasräcken behöver inga anslutningar av handledarna i byggnaden eller väggen utan monteras helt fristående i profilen. Monteringen görs från sidan eller direkt i golvet. Vid sidomontage används med fördel våra vinkelbeslag, vålj mellan fast eller justerbar vinkel.

Med GRP-profilen kan man i princip välja vilken glasbredd man önskar. Den är anpassad till vårt nordiska klimat och har inga delar som rostar. Våra profiler är CE-märkta.

GRP60-profilen lämpar sig för privata utrymmen och utrymmen med lätt belastning.

GRP112-profilen är planerat för situationer med mycket hård belastning, till exempel offentliga utrymmen, såsom arenor eller dylikt.

Profiler Glasets tjocklek
min - max
Max. räckeshöjd Belastningsgräns
GRP60 12,76 - 13,52 mm 1000 mm 0,5 - 1,0 kN/m
GRP63 16,76 - 19,52 mm 1200 mm 1,0 - 1,5 kN/m
GRP110 12,76 - 19,52 mm 1200 mm 1,0 - 1,5 kN/m
GRP112 20,76 - 25,52 mm 1200 mm 2,0 - 3,0 kN/m


Du kan beställa en hållfasthetsberäkning från oss.

 

Glasräcken inomhus och utomhus

GRP-glasräckessystem lämpar sig för både inomhus- och utomhusbruk. Vår konstruktion för glasräcken har inga delar som kan rosta, då profilerna är tillverkade av aluminium. Glaset och korrekt ledstång är mycket väderbeständiga. Dessutom används fästbultar av rostfritt stål (ibland även syrabeständiga) vid montering utomhus.

 

När man monterar ledstång utomhus är det särskilt viktigt att tänka på såväl fästdetaljer som avledning av regn- och tvättvatten från platsen.

 

Vi kan ge ett förslag på vattenavledning samt fästning om kunden så önskar.

Böjda glasräcken

Glasen och profilerna vi använder böjer sig i en horisontell båge.

 

Den snävaste bågen våra profiler kan åstadkomma är med radie R1500 mm. Över den radien förlorar profilerna sin form och det går inte att montera glasen vertikalt. När profilen böjs till minimumgraden, ska den alltid pulvermålas för att täcka över märken från böjningen.

Vilka glas ska användas?

I de räcken som uppfyller kraven, dvs våra GRP-profiler, används härdat och laminerat glas. Om du vill använda glasräcken som rumsavskiljare på ett kontor eller liknande utrymme kan man till exempel använda 12 mm härdat glas i GRPP60-profiler.

Glasräckets säkerhet

Ledstängerna är en stor del av räckets elegans och en mycket viktig säkerthetsfaktor.

Räcken vars glas inte fästs i varandra med en längsgående ledstång, med u-list ovanpå eller med punktfästen i fogarna är inte säkra. Om ett glas går sönder i ett sådant räcke förlorar det sin bärförmåga och det finns risk för att det kollapsar. Personen som gjort sönder glaset kan då ramla ner.

 

Om glasen monterats på korrekt sätt, finns det ingen risk för kollaps. Lamineringsfilmen på glaset håller skärvorna på plats om glaset går sönder. På samma gång stöder de sig på de sammanfogade glasen och hålls därför säkert på plats tills glaset kan bytas ut.

 

Enligt svenska Boverkets byggregler, BBR, 2011 gäller följande. I offentlig miljö och i miljöer där barn vistas en längre tid utan uppsikt med en våningshöjd över 3 meter gäller:

  • räcken i trapplopp bör vara minst 900 mm. 
  • räcken på balkonger bör vara minst 1100 mm. 
  • ej horisontella vajer eller stänger, utan glas framför, vilket innebär risk för klättring. 
  • trappor eller ramper som är högre än 500 mm ska ha ledstänger. 
  • ledstången bör löpa förbi trappens början och slut med minst 300 mm, tillämpas vanligen inte i enfamiljshus. 
  • ledstångskrok ska monteras med centrumavstånd på högst 1000 mm. 
  • maxhöjd på ledstång 900 mm. För barn och äldre rekommenderas en lägre monterad ledstång. 
  • vertikal öppning i räcken högst 100 mm. 
  • öppning mellan plansteg i trappor bör vara högst 100 mm. Offentliga miljöer är köpcentrum, skolor, sjukhus med mera. Kontor och privata villor räknas inte som offentlig miljö.

Montering av profilerna

Att fästa och montera glasräckessystemet på rätt sätt är väldigt viktigt. Om räckena monteras felaktigt kommer räckena att gunga eller i värsta fall kollapsa.

 

Vi erbjuder våra kunder de vanligaste fästdetaljerna i vår fästningsbild. Men eftersom kraven oftast är platsspecifika, speciellt för utomhusräcken och vattenavledning, gör vi ett monteringsförslag om kunden så önskar.

 

Fästena är belastningsspecifika och konstruktionsplaneraren bestämmer kraven för räckbelastningen. Utan denna information kan vi inte göra ett monteringsförslag.

 

I privata miljöer är det enklare, eftersom det då endast används en räckbelastning.

Vinkelbeslag

Vid fästning använder vi två olika produkter som är anpassade efter olika räckbelastningar och förhållanden. Den första produkten är vårt vinkelfäste, som du kan se på bilden nedan.

 

Fästet kan sågas till önskad storlek från aluminiumprofilen och är enkelt att bearbeta. vinkelfästet är stabilt och mycket väderbeständigt.

 

Vinkelbeslaget fungerar som hjälp i många specialsituationer vid montering.

Justerbart vinkelbeslag

Den andra produkten som vi använder som hjälp, är en justerbar vinkelprofil av aluminium. I profilen kombineras olika funktioner, uträtning av profilen och borrningsavstånd i tuffa belastningssituationer.

 

Med det justerbara fästet kan ett glas som är 1 m högt justeras +/- 40 mm i vardera riktning.

Vi berättar gärna mer om hur man fäster. Nedan hittar du en länk om allmänna infästningsdetaljer.

    Informationsblad - Infästningar

Värmeutvidgning

I utomhusmiljöer måste man under långa raka sträckor ta i beaktande värmeutvidgningen. Aluminium expanderar tre gånger mer än järn.

 

I raka stäckor över 15 m bör man lämna en 3 mm springa i profilerna var 3:e meter. Temperaturen vid monteringstillfället måste man också ta hänsyn till när man lämnar expansionsspringor.

Vi besvarar gärna era frågor om värmeutvidgning.

Målning av profiler

Våra aluminiumprofiler kan pulverlackeras. Metoden kallas också för förbränningslackering.

Det finns ett stort urval av färger och det utökas hela tiden.

Deson AB
Södra Viaduktgatan 19
691 41 Karlskoga 
Telefon: 0586-312 10
E-post: info@deson.se
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. 

Information om cookies